Therapy

Online

registration

The clinic carries out dental cleaning like

TOOTH FILLING

The clinic works with high class filling materials, which besides the quality, also provide aesthetic look. There is a discount system.

ROOT CANAL

It is chemical and mechanical processing of the teeth canals with further filling. Special devices (apex-locator, the X-ray control) are used so that treatment may be guaranteed.

FISSURE SEALING

Sealing of natural teeth holes is done. Treatment of new beginning caries in the holes, which will prevent the tooth from further bigger contamination.

TOOTH RETARDATION WITH FIBERGLASS CROWN

AESTHETIC RESTORATION WITH COMPOSITES

Modern aesthetic dentistry offers a number of solutions to have a beautiful smile, the most successful one is tooth restoration with composite components (the root of the word is English word compose). And in those cases, when the broken parts of the teeth are bigger, ceramic thin layers, veneers and lumineers are used, which provide super aesthetic look.

Թերապիա | Էստոմեդ էսթետիկ բժշկական կենտրոն

[vc_row][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]

Կլինիկան իրականացնում է ատամնաքարերի մաքրում, ատամների սպիտակեցում, կարիեսով ախտահարված ատամի վերականգնում, ատամների բուժում, արմատախողովակների լիցքավորում, ինչպես նաև էսթետիկ շտկումներ։

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_single_image image=”221″ img_size=”full” alignment=”center” css_animation=”appear”][distance][vc_custom_heading text=”Կարիեսի բուժում կամ ատամների պլոմբավորում” font_container=”tag:h3|font_size:22|text_align:center|color:%23612364|line_height:1.2″ google_fonts=”font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_column_text]

Կլնիկան աշխատում է բարձր դասի պլոմբանյութերով, որոնք որակից բացի ապահովում են նաև էսթետիկ տեսքը։ Գործում է զեղչային համակարգ։

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_single_image image=”224″ img_size=”full” alignment=”center” css_animation=”appear”][distance][vc_custom_heading text=”Էնդոդոնտիա (Root canal)” font_container=”tag:h3|font_size:22|text_align:center|color:%23612364″ google_fonts=”font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_column_text]

Ատամների կանալների քիմիական, մեխանիկական մշակում է՝ հետագա պլոմբավորումով։ Օգտագործվում են հատուկ սարքեր (apex-locator, ռենտգեն կոնտրոլ), որպեսզի բուժումը լինի երաշխավորված։

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_single_image image=”128″ img_size=”full” alignment=”center” css_animation=”appear”][distance][vc_custom_heading text=”Ֆիսուրների հերմետիզացիա” font_container=”tag:h3|font_size:22|text_align:center|color:%23612364″ google_fonts=”font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_column_text]

Կատարվում է ատամների բնական փոսիկների հերմետիզացիա։ Փոսիկներում նոր սկսվող կարիեսի բուժում է, որը կկանխի ատամի ավելի մեծ ախտահարումը։

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_single_image image=”149″ img_size=”full” alignment=”center” css_animation=”appear”][distance][vc_custom_heading text=”Ապակեթելային գամիկով ատամի վերականգնում” font_container=”tag:h3|font_size:22|text_align:center|color:%23612364|line_height:1.2″ google_fonts=”font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_column_text]

Բուժված ատամի մեջ տեղադրվում է ապակեթելային գամիկ, որի վրա կատարվում է ատամի պսակի գեղարվեստական վերականգնում:

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_custom_heading text=”Ատամի պսակի գեղարվեստական վերականգնում” font_container=”tag:h3|font_size:22|text_align:center|color:%23612364|line_height:1.2″ google_fonts=”font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” link=”|||”][vc_column_text]

Ժամանակակից  էսթետիկ ստոմատոլոգիան գեղեցիկ ժպիտ ունենալու մի շարք լուծումներ է առաջարկում, դրանցից առավել հաջողվածներից է ատամի վերականգնումը կոմպոզիտային բաղադրանյութերով: Կոմպոզիտը միակ նյութն է, որով կարելի է վերականգնել ատամի ձևը, գույնը և ֆունկցիան ուղղակի ներգործման մեթոդով և հյուսվածքների մաքսիմալ պահպանությամբ:

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_custom_heading text=”Ծանոթացեք նաև մյուս ծառայություններին” font_container=”tag:h4|text_align:left|color:%23612364″ google_fonts=”font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_mm_menu nav_menu=”18″][vc_single_image image=”927″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”tel:+37410500108″][/vc_column][/vc_row]

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.