Orthopedics

ONLINE

REGISTRATION

Uniqueness of orthopedy is the usage of therapeutic methods and special equipments, which cannot be used in any other medical field. Just orthopedy uses ortheses for treatment (special devices put on a limb to improve functionality or to correct deformations, such as corsets of different types and forms)and prostheses (body parts or limb models installed on the site of an injury or serious pathology to recover functions partially or fully). Speaking about orthopedy we must not forget about the importance of pediatric orthopedy. Since the child’s organism and musculoskeletal system are in process of continual development and growth,thus the treatment of deformities and abnormalities is carried out in accordance with this characteristic feature.

[vc_row][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]

Օրթոպեդիան ստոմոտոլոգիայի բաժին է, որը զբաղվում է ատամնածնոտային համակարգի ամբողջականության և ֆունկցիաների ախտորոշմամբ և բուժմամբ՝ պրոթեզավորման կամ կարգավորող սարքերի միջոցով:
Պրոթեզվորումը լինում է 2 տեսակ՝ անշարժ և շարժական:

[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_single_image image=”99″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”/ստոմատոլոգիա/օրթոպեդիա/անշարժ-պրոթեզավորում/”][distance][vc_custom_heading text=”Անշարժ պրոթեզավորում” font_container=”tag:h3|font_size:22|text_align:center” google_fonts=”font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” link=”url:%2F%D5%BD%D5%BF%D5%B8%D5%B4%D5%A1%D5%BF%D5%B8%D5%AC%D5%B8%D5%A3%D5%AB%D5%A1%2F%D6%85%D6%80%D5%A9%D5%B8%D5%BA%D5%A5%D5%A4%D5%AB%D5%A1%2F%D5%A1%D5%B6%D5%B7%D5%A1%D6%80%D5%AA-%D5%BA%D6%80%D5%B8%D5%A9%D5%A5%D5%A6%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4%2F|||”][vc_column_text]

Վինիրները բարակ կերամիկական շերտեր են, որոնք ամրացվում են ատամների որոշակի հղկված մակերեսին և… Անշարժ պրոթեզավորում. մանրամասները

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_single_image image=”102″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”/ստոմատոլոգիա/օրթոպեդիա/շարժական-պրոթեզավորում/”][distance][vc_custom_heading text=”Շարժական պրոթեզավորում” font_container=”tag:h3|font_size:22|text_align:center” google_fonts=”font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” link=”url:%2F%D5%BD%D5%BF%D5%B8%D5%B4%D5%A1%D5%BF%D5%B8%D5%AC%D5%B8%D5%A3%D5%AB%D5%A1%2F%D6%85%D6%80%D5%A9%D5%B8%D5%BA%D5%A5%D5%A4%D5%AB%D5%A1%2F%D5%B7%D5%A1%D6%80%D5%AA%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%BA%D6%80%D5%B8%D5%A9%D5%A5%D5%A6%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4%2F|||”][vc_column_text]

Շարժական պրոթեզները լինում են մասնակի և ամբողջական, որոնք ևս բաժանվում են տեսակների՝ կախված ատամնաշարի առանձնահատկություններից և…  Շարժական պրոթեզավորում. մանրամասները

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_custom_heading text=”Ծանոթացեք նաև մյուս ծառայություններին” font_container=”tag:h4|text_align:left|color:%23612364″ google_fonts=”font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_mm_menu nav_menu=”18″][vc_single_image image=”927″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”tel:+37410500108″][/vc_column][/vc_row]