ՔԹԻ ՁԵՒԻ ՈՉ ՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ ՇՏԿՈՒՄ՝ ՌԻՆՈՊԼԱՍՏԻԿ

Քթի ձևի ոչ վիրահատական շտկում ՝ ռինոպլաստիկա մեր օրերում ամենաբարձր պահանջարկ ունեցող պրոցեդուրան է։  Հատուկ թելերի օգնությամբ ուղղվում են մի շարք խնդիրներ։ Ռինոպլաստիկա կատարելու հիմնական պատճառներն են.

  • քթի կորություն
  • հաստ/կախ քթածայր
  • մեծ քթանցքեր
  • «թմբանման» քիթ
  • բնածին կամ ձեռքբերովի ոսկրա-աճառային դեֆորմացիաներ:

Բոլոր վերոնշյալ թերությունները հնարավոր է շտկել ռինոպլաստիկայի միջոցով։

Պրոցեդուրան իրականացնում է փորձառու և պրոֆեսիոնալ մասնագետ։