Քթի ձևի ոչ վիրահատական շտկում ՝ ռինոպլաստիկա

Քթի ձևի ոչ վիրահատական շտկում ՝ ռինոպլաստիկա մեր օրերում ամենաբարձր պահանջարկ ունեցող պրոցեդուրան է։  Հատուկ թելերի օգնությամբ ուղղվում են մի շարք խնդիրներ։ Ռինոպլաստիկա կատարելու հիմնական պատճառներն են.

քթի կորություն
հաստ/կախ քթածայր
մեծ քթանցքեր
«թմբանման» քիթ
բնածին կամ ձեռքբերովի ոսկրա-աճառային դեֆորմացիաներ:
Բոլոր վերոնշյալ թերությունները հնարավոր է շտկել ռինոպլաստիկայի միջոցով։

Պրոցեդուրան իրականացնում է փորձառու և պրոֆեսիոնալ մասնագետ։