Թերապիա

Թերապիա | Էստոմեդ էսթետիկ բժշկական կենտրոն

Կլինիկան իրականացնում է ատամնաքարերի մաքրում, ատամների սպիտակեցում, կարիեսով ախտահարված ատամի վերականգնում, ատամների բուժում, արմատախողովակների լիցքավորում, ինչպես նաև էսթետիկ շտկումներ։


Կարիեսի բուժում կամ ատամների պլոմբավորում

Կլնիկան աշխատում է բարձր դասի պլոմբանյութերով, որոնք որակից բացի ապահովում են նաև էսթետիկ տեսքը։ Գործում է զեղչային համակարգ։


Էնդոդոնտիա (Root canal)

Ատամների կանալների քիմիական, մեխանիկական մշակում է՝ հետագա պլոմբավորումով։ Օգտագործվում են հատուկ սարքեր (apex-locator, ռենտգեն կոնտրոլ), որպեսզի բուժումը լինի երաշխավորված։


Ֆիսուրների հերմետիզացիա

Կատարվում է ատամների բնական փոսիկների հերմետիզացիա։ Փոսիկներում նոր սկսվող կարիեսի բուժում է, որը կկանխի ատամի ավելի մեծ ախտահարումը։


Ապակեթելային գամիկով ատամի վերականգնում

Բուժված ատամի մեջ տեղադրվում է ապակեթելային գամիկ, որի վրա կատարվում է ատամի պսակի գեղարվեստական վերականգնում:

Ատամի պսակի գեղարվեստական վերականգնում

Ժամանակակից  էսթետիկ ստոմատոլոգիան գեղեցիկ ժպիտ ունենալու մի շարք լուծումներ է առաջարկում, դրանցից առավել հաջողվածներից է ատամի վերականգնումը կոմպոզիտային բաղադրանյութերով: Կոմպոզիտը միակ նյութն է, որով կարելի է վերականգնել ատամի ձևը, գույնը և ֆունկցիան ուղղակի ներգործման մեթոդով և հյուսվածքների մաքսիմալ պահպանությամբ: