Պարոդոնտոլոգիա

Պարոդոնտոլոգիա՝ լնդերի բուժում

  • Պարոդոնտիտ (բաց կյուրետաժ, գինգիվեկտոմիա, ոսկրագոյացնող խթանիչ պրեպարատներ)
  • Գիգիվիտ (բաց կյուրետաժ, գինգիվեկտոմիա, ոսկրագոյացնող խթանիչ պրեպարատներ)