ՄԵԶՈԹԵՐԱՊԻԱ

Մեզոթերապիան նյութերի ներմուծումն է մաշկի անհրաժեշտ շերտեր՝ տարբեր նպատակներով (բուժում, սնուցում, խոնավացում, սպիտակեցում, վերականգնում, լիպոլիզ և այլն)։ Մաշկի կառուցվածքային առանձնահատկություններից ելնելով՝ վերնամաշկը գրեթե չի սնվում բուն մաշկից և հակառակը, մեթոդը թույլ է տալիս նյութի միկրոդոզաներով հասնել առավելագույն արդյունքի։ Մեզոնյութերը անցնում են հատուկ մոլեկուլյար մշակում, մաքրված և կայունացված են։