Հեռացումներ

Հեռացումներ | Էստոմեդ էսթետիկ բժշկական կենտրոն

Հեռացումների նպատակով կիրառվում են ալիքի մեծ երկարությամբ լազերներ (CO2 NdYag, эрбий, лазер на красителя), որոնք էներգիայի խտացման արդյունքում ձեռք են բերում վիրաբուժական լազերի հատկություններ։ Դա թույլ է տալիս կատարել մաշկի դեստրուկտիվ գոյացությունների, անոթների և այլ փոփոխությունների հեռացում։ Լազերային ֆրակցիոն հղկման հիմքում ընկած է լազերի ջերմային հատկությունների կիրառումը, որպեսզի նեկրոզվեն մաշկի սպիտակուցային տարրերը և սինթեզվեն նորերը։ Այդպիսի միջամտությունները թույլ են տալիս թե «կենդանացնել» հյուսվածքը, թե՛ հարթեցնել մակերեսը։

Տատուների, պիգմենտային բծերի, մազանոթային ցանցի հեռացումը հիմնված է տարբեր գունային տարրերի կողմից լույսի կլանման տարբերության սկզբունքի վրա։ «Գունավորված» հատվածները ընկալում են լույսը ավելի արագ, հետևաբար, ավելի ինտենսիվ։ Արդյունքում գունակը կամ գունակրող բջիջները տրոհվում կամ քայքայվում են: Տվյալ երանգի գունակի, նրա խորության և մաշկի հետ եղած գունային համադրության դեպքում ընտրվում են համապատասխան օպտիկական պարամետրեր։


Անոթային աստղիկների հեռացում


Պապիլոմաների և գորտնուկների հեռացում


Տատուների, սպիների լազերային հեռացում


Սպիների մշակում