Լիֆտինգ կամ Ձգում Մեզոթելերով

Մեզոթելերը կենսայուրացվող, տարբեր չափերի և կառուցվածքի թելիկներ  են, որոնք կիրառվում են մաշկի ձգման, դեմքի և մարմնի ծավալների և ուրվագծերի շտկման նպատակով։ Դրանք անց են կացվում մաշկի խորը շերտեր՝ իրենց շուրջն առաջացնելով ասեպտիկ բորբոքում և ֆիբրոզ,  փոխում մաշկի որակը տվյալ հատվածում։

Մեթոդի առավելությունը արդյունքի համեմատական երկարատևությունն է ՝ շուրջ 2 տարի։