Ապառիկի հիմնական պայմանները

ԱՊԱՌԻԿԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ՝

- Անհրաժեշտ փաստաթղթերը՝ անձնագիր/ID card, սոցքարտ, տան սեփականության վկայական/մեքենայի տեխ․անձնագիր/ էպիկրիզ
Տարեկան տոկոսադրույք՝ 0%
Ժամկետ՝ 3-11 ամիս
Արժույթ՝ ՀՀ դրամ
Կանխավճարի չափ՝ 8,33%
Սպասարկման վճար (ամսական) 0-1 %
- Վարկի գումարը՝ 30.000-1.000.000 ՀՀ դրամ
- Վարկը տրամադրվում է 20-65 տարեկան անձանց
Վեբ կայք www.inecobank.am